SSW je besplatna igra, download link za aktuelnu verziju:nekoliko bitnih informacija za početnike u pdf. formatuopšte uputstvo tastatura modovi u igri strategija lista za poruke i gegove komandant